За Фирмата

Строителна фирма ЕТ “Камен Металов” работи вече 14 години, доказвайки професионализма си.
Строително дружество “РЕКСППОТ” ЕООД е наследила дейността на фирма ЕТ “Камен Металов”,  която е създадена през 1993 г. в гр. София.

Професионалното изпълнение на първите си обекти превръщат фирмата в авторитетна и ценена фирма в областта на строителството. Следват изграждането на обекти из цялата страна, които утврърждават името на фирмата.

Приоритети на дружеството са внедряване на съвременна високопроизводителна техника и използване на нови висококачествени материали.

Дружеството осъществява гаранционна и извънгарационна поддръжка на обектите.

“РЕКСППОТ” ЕООД е специализирана в изграждането на електро-инсталации на жилищни, обществени, индустриални и др. сгради.

Разполагаме със собствена материална база, опитен управленски и инженерно-технически персонал, доказал своята коректност и компетентност в сферата на строителството.

  • точност при изпълнението на СМР;
  • спазване на договорените бюджети;
  • спазване на пусковите срокове;
  • поддържане на коректни отношения с участниците в инвестиционния процес.

Качеството на извършените СМР се гарантира от БДС
и европейските стандарти.

Copyright© Reskppot.com, All rights reserved , Web Design: ImelDesign

Счетоводно обслужване от счетоводна къща "България" ООД